AdBlue -anlegg i Nordmarka på Tau
29. Oktober
Da er det mulig å fylle AdBlue på industriområdet i Nordmarka på Tau. Her er det da mulig å fylle AdBlue, Blank diesel og Farga diesel for alle med firmakort fra Jæren Olje AS eller Agder Olje AS.
Nå også AdBlue-anlegg på vår fyllestasjon i Flekkefjord
29. Oktober
Da har vi opna vårt første AdBlue-anlegg i Agder Olje AS. Dette er lokalisert i Flekkefjord på vår fyllestasjon der. Adressen er Flikkaveien 1, Flekkefjord. Dette er ope for alle med firmakort frå Agder Olje AS og Jæren Olje AS.
Nye fyllestasjoner i Agder-fylkene
1. Oktober
Agder Olje AS har overtatt drifta av fyllestasjonene på Kvinlog, Feda og Ose. Alle tre stasjonene er åpne for Agder Olje firmakort, Jæren Olje firmakort og bankkort.
Ny dieselstasjon på Tengs med AdBlue anlegg
29. September
Dieselstasjon med blank diesel, farga diesel og AdBlue anlegg på Tengs.
Nye og strengere krav til stasjonær tank
28. November
Myndighetene krever oppsamling for hele tankens volum, i følge Vera Tank sine nettsider, – og stiller større og større krav til tankeier. Minimumskrav er dobbel barriere med dobbelvegg eller annet oppsamlingsarrangement.