Ny selger i Agder Olje AS
5. Mars
Da har vår superselger Klaus Wiese-Hansen sin første arbeidsdag i Agder Olje AS vi ønsker han masse velkommen til oss. Han har tlf nr 93244555 Mail : klaus@agderolje.no
Agder olje AS
31. Januar
Tidligere Esso-stasjonen på Øyesletta er nå blitt en Agder Olje AS fyllestasjon. Produktene vi selger her er blank diesel, farget diesel, bensin BF 95 og bensin BF 98. Terminalene er åpne for bankkort og våre internkort.
Agder Olje AS har overtatt fyllestasjonen på Gyland
31. Januar
Agder Olje AS har overtatt fyllestasjonen ved Coop Marked på Gyland. Her selger vi blank diesel, Farget diesel og Bensin BF 95, ut fra selvbetjent terminal. Det kan benyttes bankkort eller våre internkort til å betale med.
Jæren Olje AS overtar drift og salg av drivstoff hos GP i Sirdalen
31. Januar
I begynnelsen av januar overtok Jæren Olje AS drift og salg av drivstoff hos GP i Sirdalen. Terminalene er selvbetjente, og er åpne for bankkort og bedriftskort fra oss. Det kan tankes Blank diesel, Farget diesel, Bensin BF 95 og Bensin BF 98. På ene pumpen har vi og knapp for hurtigfylling.
Marina Agnefest
19. Juni
Vi har overtatt Agnefest Marina. Her selger vi farget diesel. Terminalen er åpen for internkort fra Agder-, Jæren- og Haugaland Olje AS.